� 2000 SIDSTE NYT :

Opdateret 02. december 2007 21:30
02/12/2007 S� er den syvende og sidste beretning s� f�rdig som den p.t. kan blive. 4 �r senere end f�rst annonceret men bedre sent end aldrig... >8^)
Du kan l�se den her
.
N�r den endelige version er f�rdig vil det blive annonceret p� et senere tidspunkt.
10/03/2006 Desv�rre m� jeg udgive min sidste beretning i en ufrivilligt forkortet udgave. Selv ikke n�rl�sning af de seks forrige, samt intense studier af tilh�rende fotos, har kunnet genkalde de minder jeg ville skrive om, udover de allerede dengang nedf�ldede. De er tilsyneladende fortr�ngt for stedse.
Derfor bliver den syvende beretning ikke s� lang som �nsket men til geng�ld temmelig sikkert udgivet hurtigere end planlagt.
07/07/2003 Kort nyt fra min sp�gelsesside. Jeg har besluttet at den nye tidsfrist p� frigivelsen af den syvende, bedste og desv�rre ogs� sidste beretning, er endeligt sat til senest inden jul 2003.
27/06/2002 Hjemmesiden er afluset til kun at omhandle mine beretninger. Udgivelse af den syvende og sidste beretning er n�rt forest�ende.
24/01/2002
Grundet begyndende "sk�rm blindhed" symptomer ser jeg mig desv�rre n�dsaget til at uds�tte frigivelsen af den syvende og sidste beretning et lille stykke tid endnu.
Har du sp�rgsm�l til de tidligere beretninger, eller denne nye besynderlige sygdom kan de stilles til forfatteren  p� denne mailadresse.
25/12/2001
Afpudsningen af den sidste beretning skrider endelig fremad. Tidsfristen kan forventes overholdt med kun en lille uges forsinkelse. Inden nyt�r skulle den s�ledes v�re p� plads.
30/05/2001
Lige en lille note for at vise at her stadig sker lidt af og til. Ny tidsfrist p� frigivelse af den syvende og sidste beretning er hermed sat til senest inden jul 2001. S� skulle det gerne kunne lade sig g�re at overholde den.
04/02/2001
S� fik jeg tilmeldt siden til CHART.DK. Bare lige for at se om der er nogen der kikker af og til. Forbedringer, og afslutning af den syvende og sidste beretning ventes udf�rt i n�rmeste fremtid.
10/01/2001
Den tidligere danske version af Gammelmandsklanen er blevet kraftigt revideret og flyttet hertil, og vil fremover kun blive opdateret p� engelsk.
07/12/2000
Det sidste stykke tid har DiNO, i kraft af sit udenlandsk klingende navn og �jeblikkelige status som offentlig ansat arbejdsleder, v�ret under en tyngende mistanke for bevidst arbejdsv�gring, potentielt socialbedrageri samt tossegodt skattesnyderi.
Det voldsomme psykiske og fysiske pres disse urimelige mistanker har fremprovokeret er tilsyneladende endelig aftaget, og dermed har vejen v�ret banet for f�rdigg�relse og pr�sentation p� hjemmesiden, af hans sjette og n�stsidste beretning fra en fjern og svunden tid som fremmedarbejder hos vores Norske broderfolk. Du kan l�se den nu, eller hente den til offline l�sning ved at klikke her.